آزمایش باربری کالیفرنیا

آزمایش باربری کالیفرنیا (California Bearing Ratio, CBR)

AASHTO T 193-81 و  ASTM D 1883-87

شماره استاندارد آزمایش

تعیین ظرفیت باربری خاک بستر و کلیه لایه ­های روسازی

هدف آزمایش

برای تمامی خاک ­ها استفاده می­ شود ولی معمولا روی نمونه­ هایی انجام می­ شود که با درصد رطوبت بهینه متراکم شده باشند.

موارد کاربرد

اين آزمايش در سال ۱۹۲۹ ميلادی و قبل از جنگ جهانی دوم، در اداره راهسازی ايالت كاليفرنيای آمريكا مورد استفاده قرار گرفت. به كمك اين آزمايش مقاومت برشی خاك در يك رطوبت و وزن مخصوص معين، مشخص مي شود. این پارامتر در پي سازی برای بيان كيفيت نسبی خاك زير پی، و در راهسازی برای به دست آوردن مقاومت برشی خاك در برابر بارهای ترافيكی از اهميت بسزایی برخوردار است. بنا به تعريف آزمایش CBR عبارت است از بار لازم براي نفوذ پیستون استاندارد با شکل، سرعت و عمق معين در يك نمونه مورد آزمايش به نیروی لازم برای فروبردن پیستونی با همین ویژگی‌ها در مصالح استاندارد. هرچه سطح خاک از مقاومت بیشتری برخوردار باشد، مقدار نرخ CBR بیشتر خواهد بود. مواد استاندارد برای این آزمایش، سنگ آهکی خرد شده کالیفرنیا است که مقدار CBR آن برابر 100 است، این مقدار نشان می دهد که مشاهده مقادیر بیش از ۱۰۰ در خاک های متراکم دور از انتظار نیست. رابطه زیر روش به دست آوردن این مقدار را نشان می دهد که در آن p فشار اندازه گیری شده در سایت و ps فشار لازم برای رسیدن به نفوذ برابر در خاک استاندارد است.