موضوع ارتباط با دانشگاه به اذعان همه کارشناسان و مسئولان به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده توسعه کشور محسوب می‌شود که با وجود تلاش‌های صورت گرفته در برهه‌های مختلف تا کنون به جایگاه واقعی خود دست نیافته و اهداف آن محقق نشده است. شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی با توجه به این مسئله و سابقه دانشگاهی مدیریت آن تمام تلاش خود را برای حفظ ارتباط خود با دانشگاه و بهره‌گیری از نیروی عظیم آن به اشکال مختلف و با روش‌های گوناگون در زمینه های مرتبط کاری از جمله بهسازی خاک، پایدارسازی جداره گود، آزمایشات آزمایشگاهی و صحرایی و مطالعات ژئوتکنیک خشکی و دریایی به کار برده است و با تمام قوا سعی در حفظ این رویه در تمام امور شرکت دارد.       

    با توجه به محدودیت‌­های انجام پژوهش در دانشگاه‌­ها این شرکت مهندسین مشاور اقدام به ساخت دستگاه FCV با ابعادی بهینه نموده است. دستگاه FCV به منظور مدلسازی فیزیکی شمع‌ها به کار رفته و به شکل مخروط ناقص می­‌باشد که با اعمال فشار از کف، توزیع تنش مشابه با واقعیت در محور دستگاه ایجاد می‌گردد.

   نمونه­‌های دستگاه FCV موجود در دنیا، قابلیت اشباع کردن نمونه را دارا نمی­‌باشند ولی دستگاه ساخته شده توسط این مهندسین مشاور، علاوه بر ابعاد بهینه و توزیع تنش منطبق‌تر بر واقعیت، قابلیت اشباع شدن نمونه را دارا بوده و با استفاده از آن می­‌توان انواع شمع‌ها را مدلسازی نمود. تصویر این دستگاه در شکل زیر نشان داده شده است.