آنالیز نفوذ پایه دکل ­های نفتی (LPA)

پیش از استقرار جکت­ های نفتی در محل پیش بینی شده، می­ بایست تحلیل­ های لازم در ارتباط با میزان و چگونگی نفوذ پایه دکل ­ها در بستر دریا انجام گیرد. جهت این امر آنالیز نفوذ پایه انجام می­گیرد، شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی از معدود شرکت های ارائه دهنده خدمات LPA در کشور محسوب میشود و با تکیه بر توان فنی و تجربیات خود، پروژه های موفق و متعدد بسیاری را به انجام رسانیده است. 

 در آنالیز نفوذ پایه موارد زیر مورد بررسی قرار می­گیرند: 

  • بررسی و تفسیر نتایج حاصل از آزمایش­ های صحرایی و آزمایشگاهی انجام شده برای هر کدام از پایه­ های دکل ­های حفاری.
  • کالیبراسیون و فیلتراسیون نتایج خام، همبسته سازی و تطبیق آن­ها به منظور امکان استخراج پارامترهای همگرا برای هر پایه.
  • تعیین پارامترهای خاک برای هر پایه براساس خدمات مهندسی فوق­ الذکر به منظور استفاده در آنالیز نفوذ پایه.
  • انجام تحلیل نفوذ پایه (Leg Penetration Analysis – LPA).
  • تدوین و ارائه گزارش نتایج.

 

اخذ گواهینامه تأیید موقعیت (COA)

شرکت باران خاک و پی با همکاری مؤسسات معتبر رده بندی قادر به اخذ و ارائه گواهینامه تأیید موقعیت (COA) می باشد و تاکنون در پروژه های متعددی با کارفرمایان محترم در جهت پیشبرد اهداف پروژه همکاری نموده است.

 

Leg penetration analysis (LPA)

 

It should be proudly mentioned that Baran Geotechnics is one of the few companies that has ability to provide these services in Iran

 

Jack-up units equipped with circular can shaped footings known as spudcans have been widely used for offshore drilling activities. Before each mobilization, an evaluation of the spudcan penetration and potential failure risks during preloading is performed 

Leg penetration analysis based on existing site works is performed in the following steps

  Brief study of soil investigation and geophysical survey available for the area and the project location including site and project description and scope of geotechnical studies

  Reviewing the general specification of the project

  Brief study of Site Exploration including the method of drilling exploratory boreholes and insitu tests

  Brief study of Laboratory test methods and results including onboard tests and those performed in a central laboratory

  Reviewing Subsurface Condition including the type and thickness of soil layers and their specifications

  Engineering Analysis including

             Review the available Design Soil Parameters for Spudcan Penetration Analysis

             Review the methodology assumptions and limitations of LPA

             Review the spudcan Geometry and Loading

             Spudcan Penetration Prediction and LPA

  Technical suggestion and recommendations

 

Certificate of Location Approval (COA)

Baran Geotechnics through approved companies in this field can get certificate of location approval. Those companies will review all relevant engineering, design and marine procedural documentation. They will inspect vessels and site preparations to provide the necessary Certificates of Approval that confirm the operation is insured and assured from a safety perspective.