طراحی، تامین و اجرای ژئوسنتتیک ها

انواع مختلف مرکب با خاک ژئوسنتتیک ها، هزاران سال است که مورد استفاده قرار می گیرند. با اینکه ژئوسنتتیک های امروزی شباهت های کمی با پیشینیان خود دارند اما از یک اصل پیروی می کنند و آن تسلیح خاک و بهبود عملکرد آن است.

از جمله خدمات شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی، طراحی، تامین و اجرای ژئوسنتتیک ها با استفاده از بروزترین محصولات روز دنیا جهت پروژه هایی چون آب بندی، پایدارسازی، بهسازی و ... می باشد.