* آزمایش تحکیم (Consolidation Test):

   این آزمایش بر مبنای استاندارد ASTM، به شماره­‌ی D-2435 برروی خاک­‌های ریزدانه و به منظور تعیین پارامترهای نشست خاک انجام می­‌گیرد. زمانیکه نمونه­‌ی اشباع تحت بارگذاری قرار گیرد، به دلیل سختی بیشتر آب نسبت به خاک، بار وارده به ذرات آب اعمال می­‌گردد. در این حالت طبق اصل تنش موثر ترزاقی، تنش موثر وارد شده بر خاک صفر می‌­باشد. حال اگر امکان زهکشی در نمونه وجود داشته باشد، بسته به نفوذپذیری خاک، آب در طی زمان از نمونه خارج می­‌گردد که در این حالت بدلیل ثابت بودن تنش اعمالی و با کاهش فشار آب منفذی، تنش موثر اعمال شده بر ذرات جامد خاک در طی زمان افزایش می‌­یابد. این اعمالی بر ذرات جامد خاک سبب ایجاد نشستی در طی زمان در نمونه خاک می­‌گردد که به آن نشست تحکیمی اطلاق می‌­گردد. لازم به ذکر است بدلیل نفوذپذیری بالای خاک‌­های درشت دانه، خروج آب از داخل نمونه تابع زمان نبوده و به همین دلیل اهمیت عملی نداشته و نشست تحکیمی یا نشست آنی در این نوع خاک‌­ها رخ می­‌دهد.

   دستگاه مربوط به این آزمایش در شکل زیر نشان داده شده‌است. این آزمایش نخستین بار توسط ترزاقی مطرح گردید. نمونه مورد نظر برای این آزمایش، استوانه‌­ای از خاک مورد نظر می­‌باشد که در داخل یک حلقه فلزی یا یک رینگ قرار دارد و در قسمت بالا و پایینی آن سنگ متخلخل و کاغذ صافی برای امکان زهکشی و جلوگیری از شسته شدن خاک قرار داده شده است. بار اعمالی برروی بازوی دستگاه، توسط کلاهک بارگذاری بر نمونه اعمال می­‌گردد و میزان نشست‌­های ایجاد شده در نمونه با استفاده از گیج با دقت 0/001 قرائت گشته و میزان نشست در زمان­‌های مشخص برای هر نمونه ثبت می‌شود.