* آزمایش تراکم استاندارد (Compaction Test):

   این آزمایش بر مبنای استاندارد ASTM، به شماره­‌ی D-698 و برروی نمونه­‌های خشک و مرطوب و با خروج هوای داخل نمونه انجام می­‌گیرد. هدف از این آزمایش تعیین درصد رطوبتی از نمونه خاک می‌­باشد که به ازای آن درصد رطوبت، بیشترین تراکم برای نمونه خاک بدست آید. درصد رطوبت خاک عامل بسیار مهمی به خصوص در­ خاک‌­های ریزدانه در حین تراکم خاک می‌­باشد. زیرا در رطوبت­‌های پایین، مقاومت برشی خاک در برابر جابجایی نسبتا زیاد بوده و برای متراکم کردن، ذرات خاک به راحتی جابجا نمی‌­شوند. با افزودن رطوبت، آب بعنوان روان­‌کننده‌­ای بین ذرات خاک عمل کرده و سبب سهولت حرکت ذرات خاک در حین متراکم کردن و دستیابی به حالتی متراکم‌­تر می­‌گردد. اما این اثر نرم کننده‌­ای آب تا یک حدی متراکم کردن خاک را تسهیل می­‌بخشد و پس از آن، فضای خالی بین دانه­‌های جامد از آب پر گشته و بدلیل سختی بیشتر آب نسبت به دانه­‌های جامد خاک، بخش زیادی از انرژی وارد شده برای تراکم بر آب وارد شده و در نتیجه تراکم دانه‌­های جامد خاک کاهش می­‌یابد. در این آزمایش از چکش با وزن 5/5 پوند با ارتفاع سقوط 12 اینچ و تعداد ضربه 25 برای سه لایه خاک در قالب 4 اینچی استفاده می­‌گردد. لازم به ذکر است برای خاک­‌های درشت دانه لازم است از قالب بزرگتری به قطر 6 اینچ استفاده گردد و به همین دلیل تعداد ضربه به 56 افزایش داده می­‌شود تا انرژی در واحد حجم ثابت باقی ماند.

* آزمایش تراکم اصلاح شده (Compaction Test):

   این آزمایش بر مبنای استاندارد ASTM، به شماره‌­ی D-1557 انجام می­‌گیرد. اساس این آزمایش با آزمایش تراکم استاندارد یکسان می‌­باشد ولی در این آزمایش سعی شده است که میزان انرژی وارده بر واحد حجم خاک افزایش یابد. به گونه­‌ای که وزن و ارتفاع سقوط چکش به ترتیب به 10 پوند و 18 اینچ افزایش یافته و تعداد لایه­‌های ساخت نمونه خاک از 3 به 5 افزایش یافته ولی تعداد ضربه ثابت می‌­باشد. نمایی از تجهیزات این آزمایش در شکل زیر مشاهده می‌­گردد.