* آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (California Bearing Ratio):

   این آزمایش بر مبنای استاندارد ASTM، به شماره‌­ی D-1883 برروی خاک­‌های ریزدانه انجام می­‌گیرد. به این آزمایش به اختصار آزمایش CBR نیز اطلاق می‌گردد. نسبت باربری کالیفرنیا یا عدد CBR برای یک خاک، برابر است با نسبت نیروی لازم جهت فرو بردن یک پیستون استاندارد با سرعت و عمق مشخص در نمونه خاک؛ به نیروی لازم جهت فرو بردن همان پیستون در مصالحی استاندارد. این آزمایش یکی از مهم‌ترین آزمایشات در راهسازی و به منظور محاسبه ظرفیت باربری لایه‌های مختلف راهسازی به کار می‌رود.