ابزارگذاری و رفتارنگاری

خدمات رفتارنگاری با عملیات نصب و پایش ابزار دقیق در پروژه‌هایی مانند: سد، تونل، پل و... در حین ساخت و بهره‌برداری از خدمات ویژه این مهندسین مشاور می‌باشد. استفاده از ابزار دقیق در پروژه‌ها، می‌تواند کیفیت فنی و پایداری پروژه را کنترل و اطلاعات دقیقی در حین ساخت و بهره‌برداری از پروژه، در اختیار مهندسین قرار دهد.

شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی از سال ۱۳۹۰ تاکنون در زمینه حفاری و ابزاربندی و رفتارنگاری سدهای خاکی فعالیت داشته و در این زمینه با تکیه بر تجارب متخصصین خود اقدام به انجام پروژه‌های مختلف در اقصی نقاط کشور نموده‌است و با توجه به تجارب کسب شده خود در زمینه حفاری و ابزاربندی سدهای خاکی و دارا بودن نیروی کار باتجربه و متخصص، آماده همکاری با سازمان‌ها و نهادها جهت پیشبرد اهداف پروژه‌های عمرانی است.

نمونه‌ای از پروژه‌های ابزارگذاری و رفتارنگاری پایان یافته و در حال انجام شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی عبارتند از:

• سد گاوشان
• سد شیان
• سد گیلانغرب
• سد سلیمانشاه
• سد خان آباد
• سد هاله
• سد کزنار
• سد شمیل
• سد نیان