شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی، مفتخر است که با تکیه بر دستگاه‌های حفاری در تملک خود، تجهیزات و ماشین آلات به روز و پرسنل مجرب و تحصیلکرده؛ قابلیت انجام حفاری ژئوتکنیکی به روش‌های مختلف و اخذ نمونه‌های دست خورده و دست نخورده را با توجه به شرایط پروژه و نظر کارفرمایان محترم دارا می‌اشد. این مهندسین مشاور تاکنون بالغ بر 500 پروژه حفاری در خشکی و دریا را به اتمام رسانده است.

لیست تجهیزات حفاری ژئوتکنیکی این مهندسین مشاور به شرح جدول زیر می باشد:

    برخی از پروژه‌های حفاری انجام شده:

 دستگاه‌های حفاری موجود در انبار شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی: