توانایی‌های فنی این مهندسین مشاور در پیشبرد مطالعات ژئوتکنیک دریایی به شرح موارد زیر ارائه می­‌گردد:

- حفاری دریایی به روش وایرلاین و متریک توسط بارج خود بالابر (Jack-UP) مالکیتی شرکت باران خاک و پی؛

- حفاری فراساحلی با استفاده از دستگاه‌های مجهز به Heave Compensation؛

- انجام آزمایش نفوذ مخروط (CPTu) دریایی به صورت پیوسته و مقطعی؛

- نمونه‌گیری در آب‌های کم عمق، نیمه‌عمیق و عمیق، با استفاده از انواع نمونه‌گیرهای وزنی (Gravity Corer or Drop corer, Grab Sampler) و نمونه­‌گیرهای ارتعاشی (Vibro Corer)؛

- خدمات آزمایشگاهی روی عرشه (مخصوص دریا) شامل تمام آزمایش‌­های فیزیکی و مقاومتی از جمله آزمایش توروین (دستی و مینیاتوری)، نفوذسنج جیبی، سه محوری UU و تک محوری؛

- تعیین ظرفیت باربری شمع­‌های دریایی با استفاده از استانداردهای مربوطه؛

- پیش بینی عملکرد شمع‌های دریایی تحت بارگذاری متفاوت؛

- تحلیل کوبش پذیری شمع‌ها با استفاده از روش­‌های دینامیکی و نرم افزار GRLWEAP فراساحلی؛

- تعیین ظرفیت باربری لایه‌های بستر تحت بارهای سطحی خاکریزها و شالوده‌های موقت (Mudmats).

 

نمایی از دستگاه جک آپ شرکت باران خاک و پی در حال انجام عملیات ژئوتکنیکی دریایی در شکل‌های زیر مشاهده می‌شود