Image result for GEogrid

 

 

ژئوگریدها مصالح ژئوسینتتیک ساخته شده از جنس پلیمر هستند که برای مسلح کردن خاک استفاده میشوند. ژئوگرید صفحه ای مشبک است که با ذرات خاک درگیر شده و مقاومت طولی و عرضی بالایی به بستر خود می دهد.  مکانیزم درگیری ژئوگریدها به دو روش اصطکاکی (اصطکاک بین خاک و ژئوگرید) و قفل و بست (فرو رفتن مصالح قرضه داخل ژئوگرید) است. ازدیگر کاربرد های عمومی ژئوگرید ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

  • مسلح سازی دیوار حائل
  • خاک زیر اساس و بستر راهها
  • استحکام و تثبیت شیب های تند برای بزرگراه ها
  • جلوگیری از حرکت لایه های خاک با شیب های تند دربالادست و پایین دست سدها
  • بهبود ظرفیت باربری فونداسیون های کم عمق
  • مسلح سازی بستر خاکریز بر روی خاک نرم