مطالعات ژئوتکنیک خشکی و دریایی

شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی با توجه به سوابق اجرایی ، توان فنی و امکانات ماشینی و آزمایشگاهی خود قادر به انجام تمامی خدمات مطالعات ژئوتکنیک خشکی و دریایی می باشد. شرکت مهندسین مشاور باران خاک پی در همین راستا و برای ارائه بهتر خدمات اقدام به امضای تفاهم نامه با شرکت همکار فرانسوی (Cathie Associates) نموده تا با دسترسی به امکانات و دانش روز دنیا بهترین خدمات ممکن را به کارفرمایان محترم ارائه نماید. این مهندسین مشاور در زمینه های زیر قادر به ارائه خدمات به کارفرمایان محترم می باشد:

 

 خدمات مشاوره و طراحي

 • مشاوره ژئوتکنيک و طراحي سازه‌هاي مرتبط با خاک
 • مشاوره در امور حفاري خشکي و دريايي
 • طراحي سيستم­هاي پايدارسازي ديواره گودهاي شهري
 • طراحي سيستم­هاي تقويت بستر

 

 

عمليات حفاري و اکتشافات ژئوتکنيکي

 • استفاده از فناوري های نوین در عمليات حفاري خشکي و دريايي
 • استفاده از روش‌ها و تجهيزات نوین و پیشرفته، جهت انجام آزمايش‌هاي آزمايشگاهي و صحرايي
 • نظارت بر نحوه استفاده از تجهيزات و تدوين روش‌هاي استفاده بهينه آنها
 • ارتقاء فناوري‌هاي موجود و اختراع فناوري‌هاي جديد، بخصوص در زمينه حفاري‌هاي دريايي
 • توسعه تحقيقات ساخت دستگاه‌ها و لوازم حفاري با استفاده از مهندسي معكوس، بومي كردن قطعات و اقلام پرکاربرد
 • برنامه‌ريزي بازرسي فني و دوره‌اي و تعميرات پيشگيرانه ماشين‌آلات، تجهيزات دستگاه‌هاي حفاري و ساير ادوات خدمات فني و تخصصي حفاري
 • فعاليت بخش‌هاي پژوهش، فناوري و بازرسي فني، در جهت حفظ استانداردها و كيفيت‌ها

 

 

حفاري و نمونه‌گيري در خشکي

 • حفر گمانه‌هاي عميق و نيمه­عميق در انواع خاک‌ها و سنگ‌ها به روش‌هاي آبشويي و مغزه‌گيري ممتد
 • تهيه نمونه‌هاي دست­نخورده و دست­خورده از اعماق مختلف گمانه‌ها، جهت آزمايش‌هاي فيزيکي، مقاومتي خاک و سنگ
 • انجام کليه آزمايش‌هاي صحرايي و برجا، همانند: ضربه و نفوذ استاندارد،  دانسيته صحرايي،  CBR صحرايي،  بارگذاري صفحه، نفوذپذيري لوفران و لوژان، برش مستقيم درجا و لرزه­نگاري درون گمانه‌اي
 • عمليات سونداژ، نمونه‌گيري از سازه‌هاي فلزي و بتني، ترميم جهت مقاصد مقاوم‌سازي و تقويت سازه‌هاي موجود

 

 

حفاري و نمونه‌گيري دريايي

 • انجام مطالعات ژئوتکنيک و حفر گمانه در دريا و نزديک ساحل توسط شناور دريايي (Vessel) و جک‌ آپ (Jack Up)
 • نمونه‌گيري از بستر دريا، توسط نمونه‌گير ارتعاشي و وزني
 • انجام آزمايش‌هاي برجا مربوط به مطالعات ژئوتکنيک در بستر دريا