لیست برخی از کارفرمایانی که با این گروه مهندسین مشاور همکاری داشته‌اند به شرح زیر می‌باشد:

  - شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران؛

 - شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی؛

 - شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)؛

 - شرکت نفت و گاز پارس؛

 - شرکت طرح نو اندیشان؛

 - شرکت سروش انرژی پویا؛

 - شرکت پترو پالایش مکران؛

 - شرکت هیرگان انرژی؛

 - پتروپالایش مهر خلیج فارس؛

 - پالایش نفت جی؛

 - شرکت مهندسین مشاور پارس؛

 - شرکت توسعه نفت و گاز رضوی؛

 - شرکت ساختمانی کولهام؛

 - شرکت راهبرد انرژی؛

 - شرکت جندی شاپور؛

 - شرکت آ. س. پ؛

 - شرکت عمران آذرستان؛

 - شرکت توسعه انرژی خاورمیانه؛

 - اداره کل شیلات استان بوشهر؛

 - اداره کل شیلات استان مازندران؛

 - اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان؛

 - سازمان منطقه آزاد ماکو؛

 - شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان لرستان؛

 - شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان؛

 - شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان کرمانشاه؛

 - شرکت مهندسین مشاور شورا؛

 - پایانه نفتی شمال؛

 - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران؛

 - مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران؛

 - معاونت مهندسی ناجا-اداره طراحی و محاسبات؛

 - شرکت ارتباطات سیار.