عضویت در وندور لیست ها

شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی توسط شرکت های زیر در زمینه مطالعات ژئوتکنیکی خشکی و دریایی، ارائه خدمات مشاوره و خدمات آزمایشگاهی تایید صلاحیت شده است:

 • شرکت نفت و گاز پارس

 • شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)

 • گروه مپنا (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران)

 • شرکت نفت فلات قاره ایران

 • شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت

 • شرکت ملی صنایع مس ایران

 • شرکت مهندسی و ساخت نارگان

 • شرکت مهندسی ساختمان بانک ملت

 • شرکت نیرپارس

 • شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)

 • شرکت نفت خزر

 • شرکت پدیکس

 • شرکت مکران

 • شرکت ساپک

 • شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

 • سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 • شرکت پیشگامان انرژی پارس

 • شرکت نفت و گاز اروندان

 • شرکت پتروپایدار ایرانیان

 • شرکت پتروتدبیر پارس 

 • شرکت ملی گاز ایران

 • شرکت موننکو

 • شرکت پتروپارس

 • شرکت صنایع دریافن قشم (صدف) 

 • شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

 • شرکت مهندسین مشاور فرایندسازان انرژی