مطالعات گسل یابی - صحرایی و دفتری

کشور ایران، منطقه­لرزه ­خیزی است که به طور متوالی زمین­لرزه ­های مخرب و بزرگی در آن رخ می­دهد. گسله­های کاری و لرزه­ای متعددی اغلب نقاط آن را تحت پوشش قرار داده است. در ویرایش چهارم آیین­ نامه 2800، بیش از3000 گسله اصلی و بزرگ برای ایران به نقشه درآمد و علاوه بر آن گسله­­ های نهان و ناشناخته متعدد دیگری نیز وجود دارد که شناسایی و جانمایی دقیق آن­ها نیازمند زمان و انجام مطالعات دقیق­تر است(شکل زیر). 

این شرکت مهندسین مشاور در بازدید صحرایی نسبت به شناسایی عوارض و نشانه گسل در صحرا اقدام و با اندازه ­گیری جابه­جایی در راستای گسل و جابه­جایی در جهات مختلف نوع گسل(احتمالی) تعیین می­شود. همچنین با انجام آزمایشات لرزه­نگاری درون گمانه­ای (Core orientation
) و برداشت سطحی، راستا و شیب گسل(تقریبی) برداشت می­گردد.

از جمله روش­های صحرایی برای شناسایی گسل می­توان به مجموعه آزمایش­های ژئوفیزیک( آزمایش­های انکسار لرزه­ای، مقاومت ویژه و گرانی­سنجی)، شواهد سنگ­شناسی(آیینه گسل، برش و گوژ گسل، جابه­جا شدگی،  تکرار وحذف لایه­ها، حذف ناگهانی ساختارها، سیلیسی شدن، کانی زایی)، شواهد جغرافیای طبیعی (پرتگاه گسلی، پرتگاه خط گسل، جریان­های گسل) و شواهد رخنمون(تاثیر گسل شیبی و تاثیر گسل امتدادی) اشاره کرد. در آزمایش گرانی­سنجی، از اختلاف چگالی آنومالی با چگالی زمین برای تشخیص ساختار زمین استفاده می­شود.

همچنین با بررسی مدارک فنی و نقشه­ های موجود مثل سازمان نقشه­برداری، پژوهشگاه زلزله، مرکز تحقیقات مسکن، سازمان علوم زمین­شناسی و سایر کتب و مراجع معتبر نیز نسبت به شناسایی گسل­ها اقدام می­گردد.

 

پیدا کردن گسل با روش انکسار لرزه¬ای
پیدا کردن گسل به روش مقاومت ویژه
پیدا کردن گسل به روش گرانی¬سنجی