مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
مهندسین مشاور باران خاک و پی
انجام مطالعات ژئوتکنیکی، مشاوره، طراحی، نظارت، کنترل کیفیت و اجرای پروژه های ژئوتکنیکی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مطالعات ژئوتکنیک دریایی

 

  • حفاری ساحلی توسط Jack-Up
  • حفاری ساحلی توسط سیستم شناور
  • حفاری فراساحلی با استفاده از دستگاه­های مجهز به Heave Compensation
  • نمونه­گیری در آب­های کم عمق، نیمه عمیق و عمیق، با استفاده از انواع نمونه­گیری­های وزنی (Gravity corer or Drop corer) و نمونه­گیری­های ارتعاشی (Vibro corer)
  • انجام آزمایش نفوذ مخروط (CPT) در دریا به صورت پیوسته و مقطعی
  • خدمات آزمایشگاهی روی عرشه (مخصوص دریا) شامل تمام آزمایش­های فیزیکی و مقاومتی از جمله آزمایش توروین (دستی و مینیاتوری)، نفوذ سنج جیبی، سه محوری UU و تک محوری
  • انجام عملیات ژئوفیزیک در بستر دریا

شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی برای انجام مطالعات ژئوتکنیک ساحلی، دارای جک آپ با توانایی حفاری تا عمق آب 20 متر است. همچنین شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی برای انجام مطالعات ژئوتکنیک فراساحلی، از شناور مجهز به دستگاه Active Heave Compensation استفاده می کند. این شرکت مجهز به انواع نمونه گیرهای مخصوص نمونه گیری از بستر دریا از جمله Gravity Coring،

Drop Coring  و Vibro Coring است. همچنین شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی توانایی انجام آزمایش های CPTu با دستگاه AP van den Berg در دریا را دارا می باشد.